கிறுக்கனின் கிறுக்கல்கள் - பிரிவு

என்னவளின் பிரிவை நேற்று தான் உணர்ந்தேன், என் மூச்சை அடக்கிய அந்த சில நொடிகள்...

Comments

Popular posts from this blog

Changing Timezone in Postgresql, Ubuntu

My 10 years in Application Development

Dissecting Openbravo 3.0 UI Architecture